ยานอนหลับ มีกี่ประเภท มีผลเสียอะไรบ้าง

การใช้ ยานอนหลับ ถือเป็นทางเลือกสำหรับคนที่มีปัญหาการนอนไม่ค่อยหลับ โดยสาเหตุก็มีอยู่หลายปัจจัย ถึงแม้จะพยายามแก้ไขด้วยวิธีต่าง ๆ ก็ไม่ดีขึ้นจนส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน และเป็นต้นเหตุของปัญหาสุขภาพในด้านอื่น ๆ การใช้ยาเพื่อให้นอนหลับจึงเป็นทางออกสุดท้าย ซึ่งการเลือกใช้ยาก็ควรเลือกใช้ให้เหมาะสม โดยหลัก ๆ ก็จะมีดังต่อไปนี้

ยานอนหลับ กลุ่ม Benzodiazepine ยาในกลุ่มนี้ก็อย่างเช่น Diazepam, Clonazepam, Alprazolam และ Lorazepam ถือเป็นกลุ่มที่แพทย์นิยมให้คนไข้ทาน โดยจะออกฤทธิ์เพิ่มระดับสารสื่อประสาท ทำให้ผ่อนคลาย ลดกังวล คลายกล้ามเนื้อ ทำให้นอนหลับได้ดีขึ้น โดยยังแบ่งย่อยตามระยะเวลาการออกฤทธิ์ แบบออกฤทธิ์ระยะสั้นจะเห็นผลเร็ว ฤทธิ์รุนแรง หากออกฤทธิ์ยาวจะเห็นผลช้า มีฤทธิ์แรงน้อยกว่า การเลือกใช้ยาจึงขึ้นอยู่กับอาการ และพิจารณาถึงโรคประจำตัว โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางตับ และไต หากใช่อย่างต่อเนื่องอาจจะเกิดสะสมในร่างกายได้ ซึ่งทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับแพทย์ที่จะเป็นผู้ประเมินในการเลือกใช้ยา

ยานอนหลับ กลุ่ม non-BZD ยาในกลุ่มนี้ที่นิยมให้ก็คือยา Zolpidem จะออกฤทธิ์ไม่แตกต่างจากกลุ่ม Benzodiazepine มากนัก แต่จะแตกต่างกันในเรื่องโครงสร้าง โดยเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะออกฤทธิ์ภายในครึ่งชั่วโมง และส่งผลยาวนานต่อเนื่องถึง 8 ชั่วโมง อีกทั้งยังมีดื้อยาและการถอนยาน้อยกว่า

ยา เมลาโทนิน (Melatonin) – สาร เมลาโทนิน เป็นสารที่ร่างกายสามารถสร้างขึ้นมาเองได้ จะหลังออกมาในช่วงความเข้มของแสงลดลง ดังนั้นในตอนกลางคืนสารตัวนี้จึงถูกขับออกมามากที่สุด ทำให้เรารู้สึกง่วงและหลับ การให้ยาชนิดนี้ก็เหมือนเพิ่มสารเมลาโทนินเข้าสู่ร่างกาย โดยส่วนใหญ่จะใช้ในผู้สูงวัยที่มักจะหลังสารตัวนี้น้อยลงเมื่ออายุมากขึ้น รวมไปถึงการใช้ในกรณีที่ต้องเปลี่ยนเวลานอน อย่างเช่นการเดินทางไปต่างประเทศ การเปลี่ยนเวลาการทำงานเป็นต้น

ผลเสียของ ยานอนหลับ

การใช้ยามากินเอง สามารถเกิดผลเสียหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการสะสมยาในร่างกายมากไป รู้สึกอ่อนเพลีย ง่วงมึนงง ซึ่งอันตรายเป็นอย่างมากหากต้องขับรถ หรือทำงานกับเครื่องจักร หากเป็นผู้สูงอายุก็อาจจะทำให้ลื่นล้มได้

ยิ่งหากมีโรคประจำตัวอย่างเช่นโรคปอด หรือนอนกรน การดื่มแอลกอฮอล์ ยางบางชนิดกดประสาทส่วนกลางอาจจะเป็นเหตุให้ร่างกายหยุดหายใจได้ หากใช้ต่อเนื่องยาวนานก็มีผลเสียอีกหลายอย่างเช่น อาการดื้อยา, การติดยา, เสื่อมสรรภาพทางเพศ และความจำเสื่อม เป็นต้น

ถึงแม้ ยานอนหลับ จะเป็นทางเลือกในการแก้ปัญหา แต่ก็มีผลเสียอยู่หลายอย่าง หากต้องการใช้ควรต้องใช้ในกรณีที่จำเป็นจริง ๆ ไม่ควรทานต่อเนื่อง ที่สำคัญควรปรึกษาแพทย์ รวมไปถึงการหาวิธีอื่น ๆ ที่จะช่วยทำให้นอนหลับโดยไม่ต้องใช้ยาก็จะเป็นการดีที่สุด