ปลาทองออรันดา สายพันธุ์ต่าง ๆ ที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทย

ปลาทองออรันดา (Oranda) เป็นหนึ่งในสายพันธุ์ของปลาทองที่นิยมเลี้ยงกันเป็นอย่างมากในประเทศไทย ปลาทองชนิดนี้มีต้นกำเนิดจากจีน เป็นการนำปลาทองหัวสิงห์มาผสมกับปลาทองริวกิ้น ปลาทองพันธุ์ออรันดายังเลี้ยงง่าย มีสีสันสวยงาม และมีราคาไม่แพง ลักษณะเด่นของปลาทองชนิดนี้คือ ทุกครีบจะยาวและใหญ่ ครีบหางตั้งตรง หางบางแผ่ออก ลำตัวจะมีความยาวมากกว่าปลาทองริวกิ้น และปลาทองหัวสิงห์

ประเภทของ ปลาทองออรันดา

ออรันดาจะแบ่งประเภทตามลักษณะโครงสร้างของลำตัว โดยหลัก ๆ จะมีอยู่ 3 แบบดังนี้

ออรันดาปักกิ่ง – จะมีโครงสร้างของลำตัวที่เล็กที่สุด เมื่อโตเต็มวัยจะมีขนาดลำตัวอยู่ที่ประมาณ 4 นิ้ว ออรันดาประเภทนี้ยังมีขนที่ฟู และวุ้นขึ้นเร็วมากที่สุด โดยส่วนใหญ่มักจะนำไปเลี้ยงในตู้ปลาขนาดที่ไม่ใหญ่มานัก อยู่ประมาณ 24-30 นิ้ว ก็ถือว่าพอดี

ออรันดากลาง – เป็นการผสมกันของออรันดาปักกิ่งและออรันดายักษ์ เมื่อโตเต็มที่ทำให้ลำตัวมีขนาดพอดีไม่เล็กไม่ใหญ่ขนาดประมาณ 5-6 นิ้ว วุ้นขึ้นเร็วกว่าออรันดายักษ์ แต่ก็ไม่เร็วไปกว่าออรันดาปักกิ่ง

ออรันดายักษ์ – เป็นการพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เลี้ยงที่ต้องการออรันดาลำตัวใหญ่ ขนาดโตเต็มวัยประมาณ 8 นิ้ว ถึงแม้จะกินเก่งแต่เป็นสายพันธุ์ที่โตช้า วุ้นขึ้นช้า การเลี้ยงต้องใช้พื้นที่กว้าง ๆ อย่างเช่นในบ่อ หรือตู้ปลาขนาดใหญ่ ก็จะช่วยให้มีการเจริญเติบโตที่ดีมากขึ้น

นอกจาก 3 ประเภทหลัก ๆ นี้แล้ว ยังมี ปลาทองออลันดา สายพันธุ์ย่อยที่แบ่งประเภทตามลักษณะของหัวและสี เช่น ออรันดาเกล็ดข้าวโพด, ออรันดาปักกิ่ง, ออรันโดอาร์ปาเช , ออรันดาห้าสี, ออรันดาเรดแคป และออรันดาดำ เป็นต้น หรือจะเป็น นอกจากนี้ ยังมีออรันดาสายพันธุ์ใหม่ ๆ ทีถูกสร้างขึ้นมาอย่าง เช่น ออรันดาสั้น ที่มีลักษณะลำตัวเหมือน ริวกิ้น คือ ตัวป้อมสั้น มีครีบ กับหางเบ่งบาน โดยสายพันธุ์จะใช้ปลาออรันดาที่ลำตัวไม่เหมือนตัวอื่น แล้วนำมาพัฒนาเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์

ทั้งหมดนี้คือสายพันธุ์ ปลาทองออรันดา ที่นิยมเลี้ยงในปัจจุบัน และเชื่อว่าในอนาคตคงมีการผสมจนเกิดสายพันธุ์ใหม่ ๆ ที่มีความสวยงาม และจุดเด่นที่แตกต่างออกไปให้ได้เห็นกันอย่างแน่นอน