6 ข้อควรรู้ก่อนที่จะสักคิ้วถาวร

“คิ้ว” ถือว่าเป็นมงกุฎของใบหน้า หากคุณจะไม่ทาปาก ปัดแก้ม ขอเพียงแค่มีคิ้วที่ชัดเจน หน้าก็จะไม่ดูโทรม ดูซีดเซียว หลายๆคนจึงหันมาสนใจสักคิ้วถาวร ซึ่งดูสวยและเป็นธรรมชาติ  แต่ก่อนที่จะตัดสินใจไปสักคิ้ว อยากให้ทราบข้อจำกัดในการสักคิ้วและข้อควรรู้ก่อนตัดสินใจไปทำ

ข้อจำกัดสำคัญในการสักคิ้ว 

1. การสักคิ้วเป็นการเสริมความงาม ไม่ใช่การรักษาทางการแพทย์ จึงไม่มีการรับรองทางการแพทย์ใด ๆ ว่าจะได้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจตามมา ทั้งนี้จึงจำเป็นต้องพิจารณาร้านที่ให้บริการว่ามีช่างผู้มีความชำนาญและเชี่ยวชาญมากน้อยเพียงใด และพิจารณาจากผลงานที่ผ่านมา ว่าสวย หรือตรงตามที่ตนเองต้องการสักหรือไม่ เลือกร้านสักคิ้วผิด ชีวิตเปลี่ยนแน่นอน 

2. ถึงสักคิ้วถาวรก็ต้องสักซ้ำ ถึงแม้จะเลือกการสักคิ้วแบบถาวร แต่เมื่อผ่านไประยะหนึ่ง สีคิ้วก็จะค่อย ๆ จางลงอยู่ดี ผู้ที่สักคิ้วจึงอาจต้องไปสักซ้ำเรื่อย ๆ  

3. แฟนชั่นคิ้วเปลี่ยนไปตามสมัย ในอนาคตข้างหน้า สไตล์คิ้วอาจเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสนิยม อาจจะไม่ใช่แบบที่เคยสักไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงคิ้วทำได้ค่อนข้างยาก 

4. การลบรอยสักทิ้งค่อนข้างยุ่งยาก หากเกิดข้อผิดพลาดใด ๆ ในกระบวนการสัก ต้องแก้ไขด้วยเลเซอร์ลบรอยสัก อาจมีผลข้างเคียงหลังการทำเลเซอร์ เช่น มีเลือดออกบริเวณที่เลเซอร์ สีผิวบริเวณที่เลเซอร์ไม่กลมกลืนกับผิวโดยรอบ อาจเกิดรอยแผลเป็นถาวร หรืออาจเกิดภาวะแทรกซ้อนอย่างการติดเชื้อได้ ก่อให้เกิดความยุ่งยาก และอาจไม่สามารถลบรอยสักออกไปได้ทั้งหมด  ยังคงมีร่องรอยเดิมปรากฎอยู่บ้าง 

5. เสี่ยงเกิดปัญหาสุขภาพ การสักที่ไม่มีมาตรฐาน ไม่สะอาด และการดูแลตนเองหลังการสัก อาจเสี่ยงทำให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมาได้ เช่น การอักเสบ การติดเชื้อต่าง ๆ เช่น เชื้อเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบ อาการแพ้สีในการสัก รอยแผลนูน (คีลอยด์) เป็นต้น 

6. ค่าใช้จ่ายสูง ผู้ที่จะสักคิ้วต้องมีอายุอยู่ในช่วงที่เหมาะสม สามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้ เนื่องจากการสักคิ้วมีค่าใช้จ่ายในการสัก และหากเกิดผลข้างเคียงหรือไม่เป็นที่พอใจ ก็จะมีค่าใช้จ่ายในการลบรอยสัก (การเลเซอร์จะต้องทำติดต่อกันหลายๆครั้งกว่าจะเห็นผล) หรือการรักษา การสักคิ้วเป็นการเสริมความงามที่ส่งผลในระยะยาว ควรพิจารณาให้ดีก่อนตัดสินใจสัก 

เมื่อทราบถึงข้อมูล ข้อจำกัด และสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นมาตามมาได้หลังจากการสักคิ้วถาวร อยากให้นำพิจารณาก่อนตัดสินใจอีกครั้ง และที่สำคัญอย่าเห็นแก่ของถูก ควรเลือกร้านที่มาตรฐาน สะอาด ช่างมีความชำนาญ จะได้ช่วยลดความเสี่ยงที่จะตามมาได้