การคลอดแบบธรรมชาติ ควรเตรียมความพร้อมอย่างไร

ผู้หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 37 สัปดาห์ขึ้นไป ถือว่าเป็นช่วงที่ใกล้คลอดแล้ว ซึ่งการคลอดแบบธรรมชาติก็เป็นอีกทางทางเลือกหนึ่งของผู้หญิงตั้งครรภ์ที่ไม่ต้องการผ่าตัดคลอด โดยในบทความนี้ก็จะมาอธิบายรายละเอียดในเรื่องการคลอดธรรมชาติกัน ว่าจะต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรสำหรับการคลอดด้วยวิธีนี้บ้าง

การคลอดธรรมชาติ หมายถึง?

การคลอดธรรมชาติ คือ การคลอดลูกเองโดยไม่ได้ใช้วิธีในการผ่าตัด ขณะที่กำลังคลอดลูกแพทย์อาจให้ยาช่วยในการบรรเทาความเจ็บปวด หรือใช้เครื่องมือแพทย์ เช่น เครื่องอัลตราซาวด์เพื่อให้เห็นเด็กในท้อง หรือทำการขยายปากช่องคลอดเพื่อช่วยในการคลอด เป็นต้น ทั้งนี้ก่อนที่จะเลือกการคลอดด้วยวิธีใด ทั้งการคลอดธรรมชาติหรือการผ่าตัดคลอด ควรที่จะปรึกษาแพทย์ก่อน เพราะว่าผู้หญิงตั้งครรภ์บางรายแพทย์อาจวินิจฉัยให้รับการผ่าคลอดแทนการคลอดในแบบธรรมชาติ

เตรียมตัวอย่างไรก่อนคลอดธรรมชาติ

สำหรับการเตรียมตัวนั้นสามารถที่จะเตรียมตัวได้ทันทีเมื่อรู้ว่าตัวเองตั้งครรภ์ โดยให้ไปที่โรงพยาบาลเพื่อฝากครรภ์กับแพทย์ การฝากครรภ์นั้นจะเป็นผลดีทั้งตัวคุณแม่เองและเด็กในครรภ์ด้วย เพราะจะเป็นการติดตามความคืบหน้าของการตั้งครรภ์ และแพทย์จะสามารถให้คำแนะนำกับคุณแม่ตั้งครรภ์ในการดูแลตัวเองและนำไปสู่การคลอดอย่างปลอดภัย

ข้อดีของการคลอดแบบธรรมชาติ

  • สามารถฟื้นตัวได้รวดเร็ว การคลอดด้วยวิธีนี้จะไม่ได้ดมยาสลบ และแผลเย็บจะมีขนาดเล็ก อาการเจ็บต่างๆจึงไม่นาน หลังคลอดสามารถที่จะลุก นั่ง เดิน หรือเคลื่อนไหวร่างกายได้ การพักฟื้นก็ใช้เวลาไม่นาน ทำให้คุณแม่มีเวลาที่จะอยู่กับลูกน้อยได้เร็ว และสามารถที่จะกลับบ้านได้เร็วด้วย
  • ความปลอดภัย การคลอดแบบธรรมชาติมีความปลอดภัยทั้งทารกที่คลอดออกมาและตัวของคุณแม่เอง เพราะว่าแพทย์ที่ทำการคลอดไม่ได้ฉีดยาชาเข้าบริเวณของไขสันหลัง หรือดมยาสลบ นอกจากนี้การคลอดธรรมชาติจะมีการเสียเลือดน้อยกว่าคลอดแบบผ่าตัด และโอกาสในการติดเชื้อในมดลูกค่อนข้างน้อย
  • สร้างภูมิคุ้มกันให้ลูก ทารกที่คลอดออกมาจะได้รับภูมิคุ้มกันซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียภายในช่องคลอด จึงช่วยให้ทารกมีภูมิคุ้มกันได้อย่างต่อเนื่อง

ข้อเสียของการคลอดธรรมชาติ

  • กำหนดเวลาคลอดไม่ได้ การคลอดลูกแบบธรรมชาตินั้นจะไม่สามารถกำหนดวัน เวลา ในการคลอดได้ จะต้องรอให้คุณแม่เจ็บท้องและให้ปากมดลูกเปิดออกอย่างเต็มที่จึงจะสามารถคลอดลูกได้
  • เจ็บครรภ์ขณะคลอด จะรู้สึกเจ็บปวดครรภ์มากในขณะที่ทำการคลอด

คุณแม่ตั้งครรภ์ควรที่จะทำการฝากครรภ์ เพื่อที่แพทย์จะได้ติดตามความเคลื่อนไหวและแนะนำวิธีการปฏิบัติตัวในขณะตั้งครรภ์ เพื่อที่คุณแม่จะได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยต่อตัวคุณแม่เองและลูกน้อยในครรภ์